Petrolejový koks

Příklady aplikací

Kalcinovaný petrolejový koks

Dodáváme kalcinovaný petrolejový koks s obsahem uhlíku min. 99,5 % a s požadovanou skladbou částic od velmi jemných částic po cca 5 mm.

Surovinou pro výrobu kalcinovaného petrolejového koksu je petrolejový koks jako konečný pevný materiál bohatý na uhlík, který pochází z rafinace ropy. Dalším procesem tepelného zpracování se snižuje hmotnostní složení těkavých látek a síry.

Naše suroviny se uplatňují především do brzdových obložení, uhlíkových kartáčků, vrtných přísad při těžbě ropy a zemního plynu, do kompozitních materiálů, pro výrobu redukčních činidel v chemickém průmyslu a obdobných aplikací.

Vzhledem k vysoké kvalitě našich materiálů nedodáváme petrolejový koks typicky pro oblasti nauhličování do sléváren a jako  palivo do průmyslových pecí.   

Petrolejový koks dodáváme jako prášek ve velkoobjemových vacích, v pytlích a případně ve formě disperzí a past v sudech a kbelících.

Další informace

Petrolejový koks - vybrané výrobky

Vybrané výrobky z kalcinovaného petrolejového koksu

Zde jsou fotografie několika typů vybraných výrobků, které se liší velikostí částic. Zobrazená škála je od hrubých až po velmi jemné mleté výrobky.

Nad 1 mm
250 μm - 1 mm
pod 250 μm
pod 40 μm