Grafén

Příklady aplikací

Nabízíme vícevrstvé grafény (GNP) a nově také disperze s obsahem grafénů. 

Přestože je grafén výrobkem z grafitu, získává díky své úpravě zcela nové mimořádné vlastnosti. Vysoký měrný povrch a výška částic v řádech nanometrů způsobují, že je materiál možné aplikovat ve velmi tenké vrstvě, a přesto s vylepšenými vlastnostmi jako je pevnost a odolnost vrstvy. Materiál má navíc razantně zvýšenou kombinaci tepelné a elektrické vodivosti. Dokonce jde o jeden z nejlepších tepelných vodičů vůbec. 

V nabídce máme již první disperzi na bázi grafénů - Aquafénix Nano X. 

Díky tvaru destiček mají materiály s grafény nižší tepelný kontaktní odpor při nižším přídavku než mají standardní uhlíková vlákna nebo nanotrubičky, což vede k vyšší celkové tepelné vodivosti materiálu.

Tyto materiály snižují tepelnou roztažnost a zvyšují teploty, ve kterých materiál může být použit. 

Vícevrstvé grafény jsou vysoce vodivé a zlepšují vodivost většiny polymerních materiálů, aniž by to ovlivnilo estetické vlastnosti základního materiálu.

Vícevrstvé grafény jsou tenké, ale poměrně široké, což činí materiály méně propustnými pro plyny.

Tento materiál může přidávat současně více výhodných vlastností, jako je třeba kombinace zvýšené elektrické vodivosti a pevnosti materiálu, i proto může být jeho využití nahrazující několik surovin výhodné.
 

Prvním z našich výrobků nové generace, které obsahují grafény je Aquafénix Nano X. Jedná se o vodní disperzi s obsahem vícevrstvých grafénů. Disperze je stabilizovaná (dochází jen k velmi pozvolnému usazování pevných částic) a po nanesení vytváří tenkou homogenní vrstvu.