Syntetický grafit

Příklady aplikací

Syntetický grafit

Pro výrobu našich výrobků používáme pouze tu nejkvalitnější surovinu s obsahem uhlíku nad 99,0 %. Jedná se o alternativu k přírodním grafitům. Syntetické grafity se vyrábějí grafitizací uhlíkatých materiálů (koks, uhlí, smola) při vysokých teplotách a obvykle slouží pro výrobu grafitových elektrod. Zpracováváme pouze materiál, který není z použitých elektrod, tedy pouze materiál vznikající při výrobě elektrod. Naše syntetické grafity mají některé vlastnosti obdobné přírodním grafitům a pro některé aplikace mohou být tedy ekvivalentem, pro některé aplikace je vhodnější přírodní grafit, pro jiné je naopak vhodnější syntetický grafit.   

Z hlediska velikosti částic vyrábíme syntetický grafit o průměrné velikosti částic od cca 3 μm po 1 mm. Hrubší grafity můžeme upravovat podle různých zrnitostních frakcí, tedy například i kombinaci hrubých a jemných částic. Pro hrubé výrobky používáme označení Supragraphite U a pro jemné výrobky Micrographite U.

Naše výrobky dodáváme balené v pytlích, velkoobjemových vacích, případně v kbelících. 

 

Další informace

Hrubé syntetické grafity - oblíbené výrobky

Výrobek

Uhlík

(%)

Velikost částic

Supragraphite U C 63

min. 99,5

max. 10 % > 63 μm

Supragraphite U C 100

min. 99,5

max. 20 % > 100 μm

Supragraphite U C 200

min. 99,0

max. 10 % > 212 μm

Supragraphite U C 500

min. 99,5

max. 5 % > 710 μm
max. 7 % < 125 μm

Supragraphite U C 700

min. 99,0

max. 5 % < 150 μm

Uveden je výběr nejžádanější výrobků, parametry velikosti částic můžeme nastavit podle Vašeho požadavku. 

Jemné syntetické grafity - oblíbené výrobky

Výrobek

Uhlík

(%)

Velikost částic (D50)

Velikost částic

(max. D90)

Micrographite U C 4

min. 99,5

3,5 – 5,0 µm

10,0

Micrographite U C 6

min. 99,5

5,0 – 7,0 µm

16,0

Micrographite U C 10

min. 99,5

7,0 – 11,0 µm

22,0

Micrographite U C 13

min. 99,5

11,0 – 15,0 µm

33,0

Micrographite U C 16

min. 99,5

15,0 – 18,0 µm

42,0