Grafitové disperze a pasty

Příklady aplikací

Těžištěm našeho vývoje nových produktů a naší výroby jsou kapalné a pastovité směsi, které jsou ve většině případů založené na užitných vlastnostech grafitu. Vzhledem k tomu, že je grafit čistě přírodní a ekologická složka, jsme přesvědčeni, že také naše výrobky splňují přísná pravidla pro bezpečnou práci. Grafit si jako základní složku našich výrobků sami zpracováváme, abychom měli jistotu nejvyšší kvality a zároveň zaručenou stabilitu. Podle základních nosných kapalin naše výrobky dělíme do skupin na bázi vody, oleje a alkoholu. Další skupinou jsou disperze bez použití grafitu, kterými naši řadu doplňujeme a výrobky pastovité, kde používáme podle následné aplikace opět různé nosiče.  

Grafitové disperze na vodní bázi

Řada produktů na bázi vody s různými typy a poměry grafitu. Obsahuje další přísady, které zlepšují přilnavost, zabraňují korozi, zvyšují stabilitu, zlepšují kvalitu krytí a upravují další vlastnosti podle konkrétního produktu.
Tyto produkty se dodávají jako koncentráty a dále se ředí pitnou nebo destilovanou vodou. Tato řada výrobků nese označení Aquafénix

Hlavními oblastmi použití jsou tváření kovů za tepla. Jedná se především o procesy ve slévárnách, kovárnách, lisovnách a při výrobě bezešvých rour. 

Další informace

Grafitové disperze na olejové bázi

Řada produktů na bázi oleje s různými typy a poměry grafitu a s různými druhy oleje. Obsahuje další přísady, které zlepšují vlastnosti výrobku. Tyto produkty jsou dodávány jako konečné produkty nebo koncentráty a mohou být ředěny olejem. Hlavní oblasti použití nacházejí ve slévárnách nebo kování neželezných kovů. Tato řada výrobků nese označení Oilfénix

Další informace

Grafitové disperze na bázi alkoholu

Řada produktů na bázi alkoholu s různými typy a poměry grafitu a různými druhy alkoholu. Hlavním rozdílem oproti jiným nosičům je rychlé odpaření a tedy rychlé zaschnutí vrstvy. Obsahuje další přísady, které zlepšují vlastnosti. 

Tyto produkty jsou dodávány jako konečné produkty nebo koncentráty a mohou být ředěny příslušným alkoholem. Alkohol se na vzduchu rychle odpařuje a funkční grafitová vrstva zůstává. 

Hlavní oblasti použití jsou ochrana proti korozi, mazání železničních výhybek a vstupní surovina pro výrobu polyuretanů s obsahem retardéru hoření. Tato řada výrobků nese označení Fénixlak

Další informace

Bezgrafitové disperze

Pokud z nějakého důvodu dáváte přednost výrobkům bez grafitu, postupně doplňujeme sortiment o bezgrafitová maziva jako ekvivalenty grafitových, ale především těch, kde grafit není použití grafitu smysluplné, jako jsou různé izolační nátěry pro slévárenství. Do této skupiny patří také výrobky, které sice nejsou na bázi grafitu, ale jejich barva je také černá nebo šedá.

Další informace

Grafitové pasty

Řada pastovitých produktů s různými typy a poměry grafitu a různými typy nosičů. Obsahuje další přísady, které zlepšují vlastnosti výrobků. Tato řada výrobků nese označení Pastix

Tyto produkty jsou dodávány jako konečné výrobky také ve velmi malých baleních - od 0,1 kg, především pro použití v domácnosti nebo pro údržbáře.

Pro některé aplikace je vhodnější aplikovat pastovitý materiál než tekutý, proto jsme vyvinuli řadu výrobků, které tento požadavek splňují a přinášejí další bonusové vlastnosti. 

Hlavními důvody pro použití jsou tepelná vodivost materiálu, údržba různých strojních součástí - mazání, konzervace, prevence proti rezivění, ale také snadné rozebrání spojů i po dlouhé době nebo oprava koksárenských pecí.

Další informace