Lisovaný grafit

Lisovaný grafit

Nabízíme grafit lisovaný různými technologiemi a dodaný podle Vašich výkresů či požadavků. Základními vlastnostmi jsou vysoká teplotní odolnost, odolnost proti tepelným šokům, pevnost a obrobitelnost. Díky těmto vlastnostem nachází široké uplatnění v průmyslu. Ve srovnání s většinou ostatních materiálů se pevnost v tahu, tlaku a ohybu u lisovaného grafitu zvyšuje se zvyšující se teplotou, a to až k 2 700 ° C. Při vyšších teplotách opět klesá.

Nejobvyklejšími oblastmi pro uplatnění našich výrobků jsou oblasti tepelné zpracování, konstrukce pecí, slinovací procesy (prášková metalurgie), letecký průmysl, průmysl neželezných kovů, metalurgie, chemický průmysl, sklářský a strojní průmysl, polovodičový průmysl a solární energie, kontinuální lití (kokily). 

Základními způsoby přípravy lisovaných grafitů jsou isostatické lisování, vibrační stlačování a lisování v zápustce. 

Naše výrobky nedodáváme pro oblast elektroerozivního obrábění. 

Další informace

Lisované grafity - vybrané výrobky
Vlastnost Jednotka LG-3 LG-100 LG-200 LG-250
Střední velikost částic mm 0,001 1 0,9 0,8
Hustota g/cm³ 1,8 1,67 1,72-1,74 1,72-1,75
Porozita % 11 16 15 15
Tvrdost shore 60 40 50 25
Pevnost v ohybu MPa 54 12 14-20 15,5-19,5
Pevnost v tlaku MPa 98 28 32,0-40,0 30,0-33,0
Specifický elektrický odpor µΩcm 1.250 8,5 7,5-9 8,0-8,5
Tepelná vodivost W/m°C 128 160 110 119,5

Uvedeny jsou nejobvyklejší typy materiálů, kontaktujte nás při jakémkoliv požadavku.