Expandovaný grafit

Příklady aplikací

Expandovaný grafit

Nabízíme expandovaný grafit, materiál po expanzi zahřátím, který tímto procesem získal nové mimořádné vlastnosti a je ještě vhodnější pro přenos tepla případně chladu, ztrácí mazlavost, je dobře lisovatelný a má vysoký měrný povrch, takže může sloužit jako vynikající sorbent.

Expandovaný grafit Thermographite EX 25 K +300 je možné využít jako adsorbční materiál. Je schopen účinně adsorbovat ropné látky, různé chemické a toxické látky, hlavně kyseliny a alkoholy. Adsorbuje také těžké kovy, škodlivé plyny, rostlinné oleje a pyl ze vzduchu. Používá se na odstraňování ekologických havárií, do filtrů vody, do vzduchových filtrů, na snížení radioaktivity. Vybrané adsorbční vlastnosti (látka/ použitý expandovaný grafit): motorový olej - 52 g/ 1 g, H3PO4 - 98 g/ 1 g, kadmium - 280 - 320 mg/ 1 kg, olovo - 910 - 950 mg/ 1 kg.

Kvalita výrobku může být upravena podle vstupního materiálu a nastavením parametrů expanze. 

Expandovatelný grafit nabízíme také ve formě slisovaných těsnících kroužků a disků a také jako grafitovou fólii vhodnou například pro výrobu těsnění.