Sorbent

Vysoká nasákavost ropných látek nerozpustných ve vodě i plovoucí na hladině, nebo vylité na zemi, ale i látky těžší než voda. Účinná adsorpce i jiných toxických a chemických látek, hlavně kyselin i alkoholů.

Aplikované produkty