Expandovatelný grafit

Příklady aplikací

Expandovatelný grafit

Expandovatelný grafit je materiál s mimořádnými vlastnosti při zahřátí – grafit výrazně zvětšuje objem. Díky uvedené vlastnosti je vhodný především jako zpomalovač hoření do různých materiálů, typicky pak do polyuretanových pěn. Při zahřátí dochází k tomu, že látky interkalované mezi vrstvy grafitu zprudka z vrstev unikají, a tím roztahují jednotlivé vrstvy grafitu, který tím několikanásobně zvětšuje svůj objem, vytváří nadýchanou vrstvu, která dusí plamen, případně ucpává prostory, kudy může plamen pronikat a tím prodlužuje čas potřebný k boji s požárem. Brání také šíření toxických plynů, odolává změnám teplot, je inertní proti kyselinám nebo oxidačním činidlům, má dobré mazací vlastnosti a má velmi dobrou elektrickou a tepelnou vodivost.

Nabízíme také disperze s obsahem tohoto grafitu, které umožňují v některých případech snazší aplikaci - například při použití na textilní vlákna.

Obvyklé vlastnosti produktů:

Expanze od 30 do 400 ml/ g. Obvykle platí, že čím menší je velikost částic, tím menší je expanze grafitu. 

Obsah uhlíku od 85 do 99,5 %. 

Obvyklé pH nabízených expandovatelných grafitů je v rozsahu 5 - 9, nabízíme však také Thermographite 25 E +180 HPH, který má pH vyšší.

Běžná startovací teplota výrobků je v rozsahu 180 - 220 °C. Nabízíme výrobky s nižší startovací teplotou jako je Thermographite 20 K +300 LST, který má startovací teplotu 140 - 170 °C, ale také výrobky s vyšší startovací teplotou nad 230 °C - Thermographite 10 K +300 HST a dokonce se startovací teplotou nad 260 °C - Thermographite 20 K +300 HST 260. Vyšší startovací teplota umožňuje především zařadit výrobek do technologie, která má vysokou teplotu zpracování a obvyklý výrobek by tak mohl začít expandovat již při zpracování.     

Další informace

Expandovatelné grafity - oblíbené výrobky

Výrobek

Uhlík

(%)

Expandace

(ml/ g)

Velikost částic

Thermographite 25 K +180

min. 95

250

min. 80 % > 180 μm

Thermographite 25 K +300

min. 95

250

min. 70 % > 300 μm

Thermographite 35 K +300

min. 95

350

min. 70 % > 300 μm

Thermographite 10 F -150

min. 96

100

min. 80 % < 150 μm

Thermographite 25 E +300

min. 98

250

min. 70 % > 300 μm

Thermographite 35 E +300

min. 98

350

min. 70 % > 300 μm

Uveden je výběr nejžádanějších produktů. V případě požadavku na jiné parametry nás kontaktujte. Parametry expandovatelných grafitů, které lze modifikovat - obsah uhlíku, velikost částic, minimální expanze, pH, startovací teplota, případně také chemické látky použité pro interkalaci a neutralizaci produktu.