Přírodní grafit

Příklady aplikací

Přírodní grafit je naší základní surovinou, kterou získáváme ze spolehlivých zdrojů a pečlivě vybíráme pro další použití. Milióny let trvalo, než grafit získal své současné vlastnosti. My si jsme vědomi zodpovědnosti práce s tímto cenným materiálem. Správným výběrem předurčujeme konečné vlastnosti, které naší výrobou dále zušlechťujeme. Základními přínosnými vlastnostmi grafitu jsou výborná kluznost, odolnost proti tlakům, odolnost proti chemikáliím, odolnost proti vysokým teplotám, dobrá elektrická a tepelná vodivost.

Hrubý přírodní grafit

Pro tento typ výrobku používáme označení Supragraphite. Jednotlivé výrobky se liší především obsahem uhlíku a velikostí částic, u těchto výrobků měníme zastoupení částic pouze tříděním a homogenizací, abychom zachovali ostatní vlastnosti. Obvyklé balení je v papírových pytlích a ve vacích.

Nejobvyklejším použitím našich výrobků jsou uhlíkové kartáčky, využití ve slévárnách, žárohmoty, tepelně vodivé malty a další stavební materiály a další řada aplikací. Oblíbeným výrobkem je Supragraphite C 100 s obsahem uhlíku nad 99,5 %.

Další informace

Hrubé přírodní grafity - oblíbené výrobky

Výrobek

Uhlík

(%)

Velikost částic

Supragraphite C 25

min. 99,5

D50 = 18 - 30 µm

Supragraphite C 63

min. 99,5

max. 10 % > 63 µm

Supragraphite C 70

min. 99,5

max. 8 % > 71 µm

Supragraphite C 90

min. 99,5

20 - 30 % > 71 µm

Supragraphite C 95

min. 99,5

max. 10 % > 100 µm

Supragraphite C 100

min. 99,5

max. 20 % > 100 µm

Supragraphite C 125

min. 99,5

max. 20 % > 125 µm

Supragraphite C 150

min. 99,5

max. 10 % > 150 µm

Supragraphite C 300

min. 99,5

min. 60 % > 100 µm

Uvedené výrobky jsou ve stejných parametrech velikosti částic dostupné také v dalších řadách, tedy s jiným obsahem uhlíku.

 

Jemný přírodní grafit

Pro velmi jemné přírodní grafity používáme označení Micrographite. Jednotlivé výrobky se liší především obsahem uhlíku a velikostí částic. Pro zpracování používáme jedinečnou technologii, která prášky dále suší, homogenizuje rozložení částic a čistí od příměsí. Obvyklé balení je v papírových pytlích a ve vacích.

Nejobvyklejším použitím našich výrobků jsou aditiva do plastů (kluzné vlastnosti, antistatické vlastnosti, zabraňování stárnutí, barvení), použitím do práškové metalurgie, pro tuhy v tužkách, do maziv, pro frikční materiály (snižování hluku, zvýšení brzdného komfortu) a další řada aplikací. Oblíbeným výrobkem pro oblast maziv je Micrographite C 4, v případě práškové metalurgie se výborně osvědčil Micrographite C 6.

Další informace

Jemné přírodní grafity - oblíbené výrobky

Výrobek

Uhlík

(%)

Velikost částic (D50)

Velikost částic

(max. D90)

Micrographite C 3

min. 99,5

2,0 – 4,0 µm

8,0

Micrographite C 4

min. 99,5

3,5 – 5,0 µm

10,0

Micrographite C 6

min. 99,5

5,0 – 7,0 µm

16,0

Micrographite C 10

min. 99,5

7,0 – 11,0 µm

22,0

Micrographite C 13

min. 99,5

11,0 – 15,0 µm

33,0

Micrographite C 16

min. 99,5

15,0 – 18,0 µm

42,0

 

 

 

 

Micrographite L A 2

min. 90

1,2 – 2,5 µm

8,0

 

Až na Micrographite L A 2 jsou uvedené výrobky ve stejných parametrech velikosti částic dostupné také v dalších řadách, tedy s jiným obsahem uhlíku.

Přírodní grafit s vylepšenou elektrickou vodivostí

Pro případy, kdy běžná elektrická vodivost grafitu není i nadále vyhovující, jsme připravili řadu speciálně upravených grafitů se značkou Condufit. Tyto grafity jsou přibližně 10 x vodivější než obvyklé grafity. I tyto grafity dodáváme obvykle v papírových pytlích, ale možná jsou i balení v kbelících nebo vacích. Oblíbeným výrobkem je velmi vodivý Condufit C 4.

Další informace

El. vodivé grafity - oblíbené výrobky

Výrobek

Uhlík 

(%)

Velikost částic

(D50)

Velikost částic

(max. D90)

El. odpor

(Ω)

Condufit C 3

min. 99,5

2,0 – 4,0 µm

8,0

280

Condufit C 4

min. 99,5

3,5 – 5,0 µm

10,0

290

Condufit C 6

min. 99,5

5,0 – 7,0 µm

16,0

300

Condufit C 8

min. 99,5

5,0 – 7,0 µm

20,0

310

Condufit C 10

min. 99,5

7,0 – 11,0 µm

22,0

320

Uvedené výrobky jsou ve stejných parametrech velikosti částic dostupné také v řadě F, tedy s obsahem uhlíku min. 96 %.

Pro srovnání je elektrický odpor standardních grafitů, které jsou nejvíce el. vodivé - Micrographite C 3 - 1 460 Ω, Micrographite C 4 - 1 490 Ω a Micrographite C 6 - 1 500 Ω. Uvedené hodnoty elektrického odporu jsou naměřeny naší vlastní laboratorní metodou a mají ilustrovat především srovnání elektrické vodivosti pro různé materiály. 

 

Práškové směsi přírodního grafitu

Vyrábíme a dodáváme směsi přírodního grafitu a dalších sypkých materiálů jako jsou bentonit, kaolin, mastek a molybden disulfid.

Tyto sypké materiály vhodným způsobem mícháme na našich zařízeních tak, aby došlo k vytvoření homogenní směsi. Máme ověřeno, že nezáleží pouze na vhodném míchacím zařízení, ale také přesně naplánovaném času a postupu homogenizace, aby nedocházelo k opětovnému oddělování lehkých a těžkých částic. Provádíme laboratorní kontrolu nejen kvality výrobku, ale i jeho homogenity.  

Můžeme nabídnout nejen své vlastní výrobky, ale homogenizaci nabízíme také jako službu.  

Obvyklé balení je v plastových kbelících, papírových pytlích nebo ve velkoobjemových vacích.